อิทธิพลต่อความอ่อนแอของโรค

ผลลัพธ์เหล่านี้สอดคล้องกับความคิดที่ว่าการผสมผสานทางพันธุกรรมและ mitochondrial ที่แตกต่างกันมีผลต่อการเผาผลาญไขมันและการแสดงออกของยีนด้วยวิธีที่ต่างกัน ผลกระทบโดยรวมของงานนี้ก็คือสามารถให้กรอบใหม่ในการทำความเข้าใจกับความอ่อนแอของโรคทางพันธุกรรมที่ซับซ้อนซึ่งจีโนไทป์ของยีนและไทรอยด์ของแต่ละบุคคลรวมเข้าด้วยกัน

อาจส่งผลต่อการพัฒนาของโรคขณะนี้เรากำลังพยายามทำความเข้าใจเกี่ยวกับการผสมผสานที่ต่างกัน ยีนนิวเคลียร์และ mitochondrial เข้ารหัสยีนโต้ตอบเพื่อแก้ไขการเผาผลาญอาหารและวิธีการนี้มีอิทธิพลต่อความอ่อนแอของโรค ยกตัวอย่างเช่นการแสดงออกของยีนทั้งในอวัยวะภายในและไขมันใต้ผิวหนังได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดระหว่างหนูที่มีโครโมโซมนิวเคลียร์เดียวกัน แต่มีพื้นหลังดีเอ็นเอของ mitochondrial ต่างกันเมื่อให้อาหารแบบ chow กับอาหารที่มีไขมันสูง การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มีความแตกต่างระหว่าง 10 ถึง 50 เท่าของจำนวนยีน