พลิกความคิดคลิกชีวิตให้เจอสุขด้วย Happy 8

เมื่อไม่นานมานี้ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้เปิดตัวกิจกรรมสร้างสรรค์คือ “HAPPY 8 นิทรรศการความสุขไม่รู้จบ” เพื่อให้เยาวชน รวมทั้งกลุ่มครอบครัว องค์กรต่างๆ และประชาชนทั่วไปเข้ามาศึกษาความรู้และค้นหาแนวทางที่เป็นประโยชน์ในการใช้ชีวิตให้มีความสุข

โดยนางเบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวเปิดตัวนิทรรศการหมุนเวียน เรื่อง Happy 8 นิทรรศการความสุขไม่รู้จบ (พลิกความคิด คลิกชีวิตให้เจอสุข) ว่า ได้รวบรวมความสุข 8 ประการที่ สสส.ได้สังเคราะห์ขึ้นมาบนพื้นฐานของความต้องการให้เกิดความสุขที่สมดุลแก่เยาวชน บุคลากรวัยทำงาน และประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง พร้อมเข้าใจหลักการเบื้องต้นที่จะสร้างเสริมให้เป็นคนที่มีสุขภาพที่ดีและมีความสุขตามหลักความสุข 8 ประการ (Happy 8) โดยจัดแสดงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 21 เมษายน 2561 ที่ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 2 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ซอยงามดูพลี เขตสาทร กรุงเทพฯ ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ กรรมการกองทุน สสส. กล่าวขยายความว่า Happy 8 ประกอบด้วย ข้อ 1 Happy Body (สุขภาพดี) ร่วมสนุกกับการปั่นสุข เพื่อการสร้างสมดุลการกินอาหาร ออกกำลัง และการนอนหลับเพื่อสุขภาพที่ดี ข้อ 2 Happy Heart (น้ำใจงาม) พบตัวอย่างกิจกรรมการเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่นที่ทุกคนสามารถทำได้ เช่น การบริจาคสิ่งของ การบริจาคโลหิต ข้อ 3 Happy Society (สังคมดี) การคำนึงถึงผู้อื่นเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างสังคมให้น่าอยู่ขึ้น
ข้อ 4 Happy Relax (ผ่อนคลาย) การรักษาสมดุลแห่งความสุขประการหนึ่ง คือการรู้จักหยุดพักและผ่อนคลาย เช่น การอ่านหนังสือที่ชอบ การฟังเพลง ข้อ 5 Happy Soul (ทางสงบ) ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ความสงบทางใจ ไม่ว่าคุณจะนับถือศาสนาใดก็ตาม ข้อ 6 Happy Money (ปลอดหนี้) ค้นพบการออมเงินเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
ข้อ 7 Happy Family (ครอบครัวดี) ร่วมย้อนนึกถึงบทสนทนาอันแสนธรรมดาภายในครอบครัวที่สามารถสร้างความอบอุ่น และสร้างพลังใจให้กับตนเองได้ ข้อ 8 Happy Brain (หาความรู้) พบวิธีพัฒนาทักษะความรู้ต่างๆ อยู่เสมอ อย่างการไปเยี่ยมชมตัวอย่างแหล่งเรียนรู้ตามความสนใจ
ดร.สัมพันธ์ กล่าวต่อว่า สำหรับความจำเป็นของหลักการ “Happy 8” สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งที่ผ่านมามีสถานประกอบการและธุรกิจเอกชนหลายแห่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน และการสร้างสุขภาวะในองค์กร โดยมีการดำเนินงานในรูปแบบที่หลากหลายกันออกไป โดยมีองค์กรจำนวนไม่น้อยที่มีความต้องการจะริเริ่มการดำเนินการองค์กรสุขภาวะ แต่ยังขาดองค์ความรู้แนวทางในการเริ่มต้นดำเนินงาน องค์กรบางส่วนอยู่ในระหว่างการดำเนินงาน ซึ่งจำเป็นต้องหาความรู้มาใช้ในการพัฒนายกระดับงานอย่างต่อเนื่อง. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth